E-sport Fotball Håndball Motorsport Politikk Sjakk Svømming: VM Øvrige idretter Øvrige odds Gamle odds

Beregne utbytte på aksjer med lav verdi

Mange blir overasket over hvor mange likheter man kan finne mellom odds og aksjeinvesteringer. Da sikter vi ikke til at begge deler krever sunn fornuft og en dose flaks for å lykkes, men snarere at begge deler krever kunnskap, tid og erfaring. På lik linje som man ved hjelp av odds prøver å forutse hva resultatene på kamper kommer til å bli, vil aksjeinvestorer forsøke å analysere seg frem til hvilke selskaper som vil gjøre det best i fremtiden.

Sett odds på fremtiden

For en investor er det attraktivt å finne aksjer med lav nåværende verdi, men som kan gi høy avkastning i fremtiden. Det samme gjelder for aksjer med utbytte. Her vil det være lukrativt å finne de selskapene som har en lav verdsettelse i dag, men som har tilstrekkelig kontantstrøm til å belønne investorene med høy direkteavkastning. Dette gjør de ved å betale ut overskuddet i form av utbytte. En investor må derfor ha evnen til å finne en ‘uslipt’ diamant blant en lang rekke selskaper. Akkurat slik som man leter etter lag og spillere med lave forventninger, men  med høyt potensiale i odds.

Kommende hendelser

En annen likhet som kan trekkes mellom både odds og aksjer er evnen man må ha til å se kommende hendelser. Når det gjelder odds vil det ha stor betydning hvor mange kamper man skal spille, hvilke værforhold kampene får og hvilke spillere som står på startstreken. Dette vil påvirke oddsen, avkastningen og ikke minst spenningen.

Tilsvarende vil en investor kunne se gjennom krystallkula si. Det kan være rentehevinger, fall i råvarepriser eller andre økonomiske hendelser som påvirker hvordan et selskap driver virksomheten sin. Dette vil ha direkte påvirkning på aksjekursen og kan derfor også påvirke avkastningen en investor sitter igjen med både i positiv og negativ retning.

Slik beregner du utbytte

Skal du beregne utbytte på en aksje er det viktig at du har kjennskap til kontantstrømmen til selskapet. Det er nemlig overskuddet fra driften som skal betales tilbake til eierne eller aksjonærene. Dette er penger som kommer fra den frie kontantstrømmen i selskapet og de er derfor ikke øremerket videre drift. Den letteste måten å beregne dette på er ved å ta inntekter minus bundet kapital. Da vil du sitte igjen med de pengene som selskapet ikke har øyeblikkelig behov for. Dette kan deretter investeres i videre drift eller returneres til eierne gjennom et utbytte.

Totalavkastningen avgjør suksess

Uansett om man snakker om odds eller investeringer er det gjerne kun de ekstreme historiene man får høre om. Enten man fikk en fantastisk avkastning på tipping eller i markedet, så er det viktig å huske at dette ikke er realiteten for de fleste. Både som investor og oddsspiller er det viktig å ta med alle de må seierne. Det er nemlig totalavkastningen som avgjør hvor suksessfull du har vært både som investor og spiller. Alle små gevinster bidrar nemlig til totalavkastningen din og det er ofte dette som gjerne skiller erfarne investorer fra nybegynnere.